Pasiso.com (พาซิสโอ้ ดอทคอม) มีเครื่องมือช่าง และอะไหล่ ของแท้ ให้เลือกซื้อมากกว่า 10,000 รายการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

วิธีการจัดส่งสินค้า

Pasiso.com จัดส่งสินค้าทั่วไทยใช่หรือไม่

ตอบ : Pasiso.com นั้นได้ทำการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยเท่าที่รถขนส่ง และไปรษณีย์สามารถเข้าถึงได้ เนื่องด้วยเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญด้านการจัดส่งเข้ามา ทำการจัดส่งให้กับทาง Pasiso.com ทั้งแบบ B2B และ B2C ได้แก่

สินค้าที่สั่งซื้อจากทาง Pasiso.com นั้นจะจะมีโอกาสเสียหายจากการจัดส่งหรือไม่ ?

ตอบ : ทาง Pasiso.com มีประสบการณ์การดำเนินการ และจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่งทั่วไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เรายังได้มีการ Packing ป้องกันการเสียหายเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ดีก็อาจยังมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ ทาง Pasiso.com เพิ่มสัก

ลูกค้ากรุณาพิจารณาวิธิการชำระเงินท่าน ซึ่งนโยบายการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับการชำระเงินของท่าน

 

การจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

หลังจากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า และได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (จ่ายผ่านบัตรเครดิต VISA, MASTER) ทาง Pasiso.com เข้าสูกระบวนการจัดส่งสินค้าผ่าน บริษัทจัด ส่งสินค้าที่ทาง Pasiso.com ได้ทำการจัดเตรียมไว้ (ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดบริษัทฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และเมื่อปล่อยสินค้าออกไปแล้ว บริษัทจะมี การจัดส่ง E-mail ถึงลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดส่งให้ลูกค้าได้รับทราบ (ตาม E-mail ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้)

การจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินโดยการโอนเงิน ผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร / ตู้ ATM / Internet Banking / Mobile Banking (ด้วยเงินสด)

หลังจากลูกค้าได้ทำสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านได้ทำการเลือกวิธีการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน (Bank Transfer Payment) ลูกค้าจะได้รับ E-mail 1 ฉบับ เพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สั่งซื้อ นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าได้ ทำการชำระเงินแล้ว CLICK Link เพื่อยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า โดยให้กรอกข้อมูลในฟอร์มที่ลูกค้าได้รับให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเมื่อทาง Pasiso.com ได้รับการยืนจากลูกค้า และได้รับเงินเข้าบัญชี บริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง Pasiso.com จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดบริษัทฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน ด้วยเช็คสั่งจ่าย " บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด "

หลังจากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว และท่านได้ทำการเลือกวิธีการชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน (Bank Transfer Paymentลูกค้าจะได้รับ E-mail 1 ฉบับ เพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สั่งซื้อ นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าได้นำเช็คเข้าบัญชีของทาง "บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด " แล้ว กรุณา CLICK Link ใน E-mail และเลือก "แจ้งการชำระเงินด้วยเช็ค" และกรอกข้อมูลในฟอร์มดังกล่าวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเมื่อเช็คผ่านเข้าบัญชีธนาคารของทางบริษัทฯ Pasiso.com จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  (ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดบริษัทฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ชั้นจะตรวจสอบการจัดส่งสินค้าได้อย่างไร ?

จาก E-mail ยืนยันการจัดส่งที่ทางระบบของ Pasiso.com ได้ส่งให้กับลูกค้า หรือ Click Link ติดตามสถานะการจัดส่ง

ชั้นสามารถนัดให้จัดส่งในวัน อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการได้หรือไม่ ?

บริษัทขนส่ง ที่ Pasiso.com ใช้บริการจัดส่งสินค้า จะทำการจัดส่งสินค้าในวันทำการ จ.- ส. (8.00 - 17.00 น. เท่านั้น) และจะไม่ทำการจัดส่งในหยุดบริษัทฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากชั้นต้องการสินค้าด่วน และต้องการให้จัดส่งภายในวันเดียวกันทำได้หรือไม่ ?

สินค้าบางประเภท บางรายการ และบางพื้นที่ Pasiso.com สามารถทำได้ โปรตติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-476-3702 (กรุณาสอบถามฝ่ายขายให้ชัดเจน ถึงเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ชั้นสามารถเข้ามารับสินค้าที่ Pasiso.com ได้หรือไม่ ?

ท่านสามารถทำได้ โดยการสั่งซื้อให้เรียบร้อย แล้วเลือกสถานที่จัดส่งสินค้า เป็นเข้าไปรับสินค้าเองที่ Pasiso.com (บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด) โดยลูกค้าจะต้องนัดหมายรับสินค้ากับฝ่ายขาย โทร 02-476-3702 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสินค้าไว้ให้ท่าน เนื่องจากสินค้าของทาง Pasiso.com อยู่หลายคลังสินค้า หากท่านไม่ได้นัดหมาย แล้วเข้ามารับสินค้า อาจทำให้ท่านไม่สามารถได้รับสินค้ากลับไปในทันทีได้ครับ