Pasiso.com (พาซิสโอ้ ดอทคอม) มีเครื่องมือช่าง และอะไหล่ ของแท้ ให้เลือกซื้อมากกว่า 10,000 รายการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

พัดลมถังกลม หรือ ที่เรียกกันว่า พัดลมท่อ

เป็นพัดลมที่ใช้ดูดเพื่อระบายอากาศในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องใต้ดิน ห้องเก็บของ หรือมักนิยมใช้กันในพื้นที่ต่างๆ ในงานก่อสร้างหรือ ตกแต่งภายใน ขณะที่กำลังทำการก่อสร้าง เพื่อช่วยระบายกลิ่น ระบายฝุ่น ระบายควันต่างๆ ทำให้การหายใจได้ดีขึ้น มีหลายแบรนด์ให้ เลือกใช้กัน อาทิเช่น VENZ

17 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

17 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ