Pasiso.com (พาซิสโอ้ ดอทคอม) มีเครื่องมือช่าง และอะไหล่ ของแท้ ให้เลือกซื้อมากกว่า 10,000 รายการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

กล้องกระดูกงู (Inspection Cameras)

เป็นกล้องที่ใช้ตรวจในพื้นที่ไม่สามารถมองเห็นได้แบบปกติ เช่นในท่อ ในที่แคบ ในงานก่อสร้างมักใช้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ในผนัง หรือสำหรับตรวจสอบงานระบบต่างๆ นอกจากนี้สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงรถยนต์ต่างๆ

7 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

7 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ