Pasiso.com (พาซิสโอ้ ดอทคอม) มีเครื่องมือช่าง และอะไหล่ ของแท้ ให้เลือกซื้อมากกว่า 10,000 รายการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Automatic Pumps)

Pasiso.com เป็นผู้นำในการจัดจำหน่าย ปั๊มน้ำ PUMPS ที่ใช้กับบ้านพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดกลาง ทั้งนี้ในปัจจุบันนั้น รูปแบบ และลักษณะของปั๊มน้ำมีหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำแบบถังกลม ปั๊มน้ำแบบถังเหลี่ยม ปั๊มน้ำแบบแรงดันคงที่ หรือ ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่น grundfos, mitsubishi, hitachi, LEO, Zinsano ในราคาถูกที่สุดในประเทศไทย

6 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

6 รายการ(s)

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ